DECISION –

will – won´t – shall …

5

Skrátená forma textu na skú …