5

Skrátená forma textu na skúšku

TEACHER´S E-MAIL - e-mail učiteľa
STUDENT´S NAME & SURNAME - meno a priezvisko
SCHOOL+CLASS - škola + trieda /skupina
STUDENT´S E-MAIL - e-mail študenta (nepovinné)