PRESENT SIMPLE (zhrnutie)

TEACHER´S E-MAIL – e-mail učiteľa
STUDENT´S NAME & SURNAME – meno a priezvisko
SCHOOL+CLASS – škola + trieda /skupina
STUDENT´S E-MAIL – e-mail študenta (nepovinné)